با تقویم های اختصاصی داستان من

هیچ مناسبتی را فراموش نمی کنید

تقویم اختصاصی هوشمند چیست؟

تقویم‌های اختصاصی داستان من به شما این امکان را می‌دهد که یک تقویم رومیزی یا دیواری اختصاصی با مناسبت های شخصی و خانوادگی خود داشته باشید.
این تقویم های اختصاصی با عکس و اسم خودتان و یا کودک عزیزتان زیباتر هم می‌شود و از آن یک یادگاری زیبا می سازد که همیشه می توانید نگه دارید.
تقویم های اختصاصی داستان من این قابلیت را دارند که در مناسبت‌های مهم به شما پیامک زده و مناسبت های مهم خانوادگی خودتان را زودتر یادآوری کنند.
این تقویم ها را می توانید هدیه هم بدهید و کسی که آن را از شما هدیه می گیرد با استفاده از قابلیت تقویم هوشمند می تواند با اسکن کردن QR کد پشت تقویم و وارد کردن شماره موبایل خودش اطلاع رسانی های مناسبت های تقویم را از طریق پیامک دریافت کند و دیگر هیچ وقت هیچ مناسبتی را فراموش نخواهد کرد.