برای شروع از طرحهای زیر انتخاب کنید

دفتر مشق اختصاصی چیست؟

دفتر مشق های اختصاصی داستان من با اسم و عکس کودک شما تولید می شود. شما می توانید مشخصات مدرسه و کلاس کودکتان را نیز به آن اضافه کنید.
همچنین در دفتر مشق های اختصاصی داستان طرح جلد، رنگ و نوع صفحات داخلی را کودک شما می تواند با سلیقه خودش انتخاب کند
داخلی دفتر ها در سه مدل: خط دار ساده، طرح دار و نقاشی در دو نوع پنجاه برگ و صد برگ ارائه می شود.
دفترهای اختصاصی داستان من تجربه درس و مدرسه را برای فرزند شما دلنشین تر خواهد کرد