آکادمی
برای دریافت گواهینامه شرکت در دوره باید این ویدئو را تا پایان مشاهده کنید
والدگری در دنیای امروز کار راحتی نیست. دنیایی که از هر طرف اطلاعات مختلفی در زمینه ی اینکه چطور باید با کودکمان رفتار کنیم و چطور نباید، وارد ذهنمان می شود. اینکه کودک خوب چگونه است و ... .این اطلاعات از طرفی بسیار کمک کننده‌است ولی از طرفی راهیست تازه و نیاز به آزمون و خطا دارد. فشار انجام دادن آنها خودش کم موضوعی نیست که والد را تحت استرس و فشار نقش خود در کنار نقش های دیگر زندگی قرار دهد. از طرفی والد کفایت خود را در نقش والدگری میابد، مدام خود را مقایسه و ارزیابی میکند و اینها همه استرس هایی مضاف بر استرس های مراقبت از کودک بر او تحمیل میکند. لازم است بدانیم استرس های والدگری از کجا می آیند، چگونه بر روی ارتباط والد با کودک تاثیر می گذارد و چگونه میتوان آنها را مدیریت کرد

به آکادمی داستان من خوش آمدید

لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید تا کد فعال سازی برای شما ارسال شود

کد فعال سازی را وارد کنید

کد 4 رقمی ارسال شده به شماره را وارد کنید. تغییر شماره موبایل
برای اطلاع از کارگاه های جدید مرتبط با شما لطفا نام و تاریخ تولد کودکان خود را وارد کنید